تسمه ها

تسمه ها

می 8, 2020
تسمه ST52

تسمه ST52

تسمه ST52 تسمه ST52 یکی از انواع تسمه‌های فولادی است که بر […]
می 8, 2020
تسمه CK45

تسمه CK45

تسمه CK45 فولاد CK45 دارای میانگین کربن 0/45 درصد و به عنوان […]
می 8, 2020
تسمه آهن

تسمه آهن

تسمه آهن تسمه آهن, قیمت تسمه آهن, فروش تسمه آهن, تولید تسمه […]
می 8, 2020
تسمه ترانسی

تسمه ترانسی

تسمه ترانسی تسمه ترانسی, قیمت تسمه ترانسی, فروش تسمه ترانسی, تولید تسمه […]
فولاد و آهن