قیمت گذاری تسمه CK45

می 8, 2020
تسمه CK45

تسمه CK45

تسمه CK45 فولاد CK45 دارای میانگین کربن 0/45 درصد و به عنوان […]
فولاد و آهن